Ovdje možete naæi informacije o sastojcima naših proizvoda za èišæenje. (Prema Propisu o deterdžentima 648/2004/EG Prilog VII odlomak D.)

Postupite na sljedeæi naèin: Jednostavno unesite sve brojke ispod barkoda na pakiranju, 8 ili 13-znamenkasti broj (vidi sliku s primjerom), u polje za unos i pošaljite obrazac. Informacije se otvaraju automatski.Dokumenti su predoèeni u PDF formatu. Ovdje možete preuzeti program AdobeReader.